Acceptació de recomanacions de seguretat i sostenibilitat per al desplegament eficient de la mobilitat aèria urbana - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Acceptació de recomanacions de seguretat i sostenibilitat per al desplegament eficient de la mobilitat aèria urbana

"ASSURED-UAM té com a objectiu garantir la seguretat, la sostenibilitat i l'acceptabilitat de la mobilitat aèria urbana (UAM) mitjançant la incorporació de les millors pràctiques, recomanacions i solucions organitzatives d'aviació a les estructures administratives de la ciutat.

El projecte ofereix un suport organitzatiu i polític integral per a autoritats, responsables polítics i organitzacions de la indústria urbana en el complex procés d'implementació del transport vertical en sistemes de mobilitat urbana i periurbana. Proporciona recomanacions per a la integració de modes de superfície sota el sistema de gestió del trànsit aeri U-Space, pel que fa a la introducció de la mobilitat aèria urbana no tripulada."

Més informació