Percentatge de població no desplaçada per gènere - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Percentatge de població no desplaçada per gènere

Percentatge de població no mòbil, és a dir, que no realitza desplaçaments per gènere (dona i home) en un dia feiner tipus

Unitat: %

Freqüència: Anual

Àmbit: Sistema Tarifari Integrat de Barcelona

Descarrega jsonData

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat