REBALANCE: Noves Cultures i Polítiques de Mobilitat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

REBALANCE: Noves Cultures i Polítiques de Mobilitat

L'objectiu general de REBALANCE és realitzar un exercici deliberatiu obert amb vista al futur cap a una estratègia de política de transport transformadora a favor d'un canvi de paradigma en la mobilitat, que tingui en compte els valors socials emergents (amb una creixent preocupació en relació al canvi climàtic) i una millor alineació amb els ODS. El procés deliberatiu s'ha iniciat i ha estat recolzat per pensadors que no estan necessàriament involucrats directament en els debats de recerca de transport. Ells/es han ajudat a formular les preguntes de recerca i les hipòtesis de treball, que estan sent abordades per una representació més àmplia de parts interessades de el sector de la mobilitat i el transport. Diversos tallers es realitzaran per establir la visió per al sistema de transport a més llarg termini i, en última instància, es desenvoluparà un Manifest per a una nova cultura i política de mobilitat europea.

Més informació