Enquestes - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Enquestes

Navegació per categories

Àmbit territorial
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
 • Barcelona ciutat
 • Catalunya
 • Comarcal
 • Espanya
 • Global
 • Infraestructura
 • Municipal
 • Província de Barcelona
 • Província de Girona
 • Província de Lleida
 • Província de Tarragona
 • Províncial
 • Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
 • Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
 • Sistema Tarifari Integrat (STI)
 • STI Barcelona
 • STI Camp de Tarragona
 • STI Girona
 • STI Lleida
 • Vegueria de Barcelona
 • Vegueria de l'Alt Pirineu i Aran
 • Vegueria de la Catalunya Central
 • Vegueria de les Comarques Gironines
 • Vegueria de les Terres de l'Ebre
 • Vegueria de Ponent
 • Vegueria del Camp de Tarragona
 • Vegueria del Penedès
 • Vegueries
Cercar Restaurar

Publicador de continguts

 • Enquestes de qualitat percebuda

  Les enquestes de qualitat percebuda al transport públic permeten a les administracions i/o empreses operadores, responsables d'oferir el servei de transport públic, avaluar la percepció i satisfacció que les persones usuàries tenen sobre el servei prestat. Els resultats d'aquestes enquestes es consideren un element clau per a l'avaluació, gestió i planificació del servei.

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

  L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L'enquesta la realitza l'Institut Metròpoli (abans IERMB) des de l'any 2003.

  L’EMEF té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més, resident a l’àmbit del Sistema tarifari integrat de Barcelona.

  Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que representen eines d’anàlisi de les tendències per a la planificació de la mobilitat. A partir de les dades que ens proporcionen, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels diferents territoris.

   

  Bases de Dades de l’EMEF: Podeu descarregar-vos les dades a través dels fitxers de microdades obertes d’ús públic que contenen informació anonimitzada en format CSV. En aquests moments, l’OMC disposa de les microdades completament anonimitzades per als anys 2021 i 2022, i està treballant en la publicació d’anys anteriors que s’aniran publicant en aquest entorn. S’adjunta també un arxiu en format Excel, amb informació sobre cada base de dades.

  A banda, l’ATM de l’àrea de Barcelona, prèvia petició de la persona interessada i posterior aprovació per part de l’ATM, si s’escau, també ofereix accés a la base de dades confidencials amb finalitats científiques emprades pel secret estadístic. En el següent document expliquem el procés per sol·licitar dita informació (atenció de la sol·licitud i tots els documents requerits). L’ATM només cedirà les bases de dades confidencials de l’EMEF als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques sempre que acreditin complir amb els requisits establerts per llei. A més, les dades confidencials a les que es donarà accés amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en cap cas permetran una identificació directa de les persones, respectant així la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

   

   L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

  Article 30

  1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

  2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

  Dates d’actualització de les edicions: cada mes de maig es publiquen els Aspectes metodològics i qüestionari i les Publicacions de l’EMEF de l’any anterior. La resta d’informes es publiquen durant la tardor.

  Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l'Institut Metròpoli i consulta el següent document: Document tècnic EMEF .

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

  L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ) és una estadística oficial promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. En la seva realització hi participen l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió. L’objectiu principal de l’enquesta és analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a Catalunya. Per aquest motiu, s’ha recollit informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l’entrevista.

  Sol·licitud de la Base de Dades de l’EMQ: a través d’aquest enllaç es pot dur a terme la sol·licitud de les Bases de Dades de l’EMQ. La BBDD de l’EMQ serà cedida respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

  Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l’IERMB.

   L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

  Article 30

  1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

  2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

  Darrera actualització: 2006

  Veure
 • Movilia

  L'enquesta Movilia és una estadística promoguda pel Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda URbana del Govern Central. L'objectiu principal de l'Enquesta de Mobilitat de les Persones Residents és obtenir informació suficient que permeti el coneixement de les pautes de mobilitat de la població resident a Espanya en habitatges familiars, les seves característiques i els seus determinants.

  Movilia 2000-2001 >

  Movilia 2006-2007 >

   

   

  Veure
 • Estudis de mobilitat a partir de la telefonia mòbil

  El 2019 l'INE es va plantejar un primer estudi de mobilitat a partir de dades de la telefonia mòbil. Amb motiu del brot de COVID-19 el març de 2020, es va iniciar un segon treball per mesurar la mobilitat durant l'estat d'alarma. L'estudi de mobilitat
  original ha passat a denominar-se EM-1 i l'estudi de mobilitat durant l'estat de alarma es denomina EM-2. Així mateix l'INE està immers en la fase de contractació d'un tercer estudi EM-3 per al seguiment de la mobilitat durant la volta a la normalitat.

  Visita Web > 

   

   

  Contingut relacionat 

  Indicadors per al seguiment de la mobilitat a través de dades de telefonia mòbil

  Visor web dels resultats del seguiment de mobilitat de la població a Catalunya a partir de la telefonia mòbil que l'ATM va realitzar per l'any 2020. En aquest enllaç es poden consultar les dades de mobilitat cada setmana, relatives a un dia concret de la setmana (dimecres). Les dades es poden visualitzar per província, regió sanitària, comarca, municipi i districte.  

  Visita Web >

  Veure
 • Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris

  L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris ofereix informació dels alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula de Catalunya, que fan referència tant als alumnes que hi resideixen com als que no. Les dades es difonen segons el lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis.

  Visita Web >

   

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Enquesta sobre el canvi de tarifes del transport públic de l’ATM de Barcelona

  L’estudi té per objectiu conèixer les modificacions que s’han produït en l’ús del transport públic entre la població que n’és usuària arran de la rebaixa de tarifes que es va aplicar a partir de l’1 de setembre. En concret s’analitzen els canvis en relació als mitjans de transport utilitzats, la freqüència d’ús del transport públic i el tipus de títols adquirits. En aquest sentit, també es busca mesurar si, un cop s’acabi la rebaixa, els i les usuàries continuaran fent servir el transport públic de la mateixa manera.
  Els resultats s’ofereixen per al conjunt de les entrevistes realitzades a les dues onades. També es mostren segmentats entre els diferents perfils de persones usuàries del transport públic, així com en funció de l’onada del treball de camp

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera

  Recull de les taules estadístiques amb les dades de l'enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera des de l'any 2006 fins al 2020. Les taules estan disponibles en format pdf i en format de full de càlcul Excel

  Visita Web >

  Veure
 • Enquesta de mobilitat a la primera corona metropolitana (excepte Barcelona) 2011

  Enquesta de mobilitat quotidiana promoguda per la Diputació de Barcelona i l’Àrea metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer les principals característiques de la mobilitat quotidiana en dia feiner dels residents a la primera corona metropolitana (excepte Barcelona) l’any 2011.

  El disseny de l’enquesta s’adequa a les enquestes de mobilitat anuals promogudes per l’ATM; la mostra millora l’existent en l’EMQ2006. En el següent enllaç us podreu descarregar els quaderns de cada municipi (Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Tiana i Viladecans), així com el quadern de la mobilitat a l’Àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona)

   

  Visita Web >

   

   

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Enquesta de mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre

  La Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, formada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i les administracions locals, per a la redacció del pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre ha realitzat una enquesta de mobilitat als ciutadans de les Terres de l’Ebre per tal de poder realitzar una diagnosi acurada dels hàbits de mobilitat en aquest territori i poder definir actuacions en el marc del Pla director de Mobilitat. L'enquesta telefònica assistida per ordinador es va realitzar del novembre de 2019 al gener de 2020 per tal d’analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a les Terres de l’Ebre de mes de 4 anys. S’han fet un total de 9.541 entrevistes als 52 municipis de l’àmbit, de forma que es disposa d’una mostra representativa de la mobilitat en el conjunt de ciutadans i també a nivell de municipi el que permetrà detectar les mancances existents per a concretar les polítiques de potenciació de la mobilitat sostenible a les Terres de l’Ebre.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) al Camp de Tarragona

  L'Enquesta de mobilitat quotidiana és una estadística promoguda per l'ATM del Camp de Tarragona i la Generalitat de Catalunya amb l'recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior, així com dades relatives a l’opinió i actituds vers la mobilitat de les persones enquestades.

  L'enquesta realitzada mitjançant entrevista telefònica disposa d'una mostra representativa de 13.814 persones de 4 anys o més (l’enquesta adreçada a les persones menors de 16 anys podrà ser contestada pels pares/tutors legals) residents a les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. 

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Enquesta d'Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària

  Des de l'any 2001, la Universitat Autònoma de Barcelona realitza periòdicament l'Enquesta d'Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària (EHMCU) en col·laboració entre la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB i el Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT) del Departament de Geografia. Facilita dades sobre els hàbits i perfils de mobilitat de la comunitat universitària i dels diferents col·lectius que la formen, i ha estat la base per a dissenyar eines de consens i acció en la política de la UAB en matèria de mobilitat i accessibilitat.

  Cliqueu per conèixer més detalls »

  Veure
 • Enquesta sobre l'assetjament sexual al transport públic

  L'Enquesta d'Assetjament Sexual al Transport Públic (EASTP) és una operació que deriva d'un conveni de col·laboració entre l'ATM, l'ICD i el DTES per a la prevenció de l'assetjament sexual en el transport públic i l’ha coordinat tècnicament l'IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona).

  L'enquesta té l'objectiu d'oferir informació sobre les situacions d'assetjament sexual al transport públic, i ha servit per al diagnòstic previ a la redacció del Pla contra l'assetjament sexual al transport públic.

  L’EASTP parteix d’una definició de l’assetjament sexual que se situa en consonància amb les definicions de la violència masclista i que inclou un ventall de situacions que van des de les mirades i els comentaris, fins a les agressions sexuals.

  L’enquesta , que ha estat finançada pel Ministeri d'Igualtat (Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere), s’ha realitzat per primera vegada durant el 2020 i permet mesurar i caracteritzar:

  • L’opinió sobre la freqüència, la gravetat i l’entorn on es produeix l’assetjament.
  • El testimoniatge i la vivència indirecta de situacions d’assetjament.
  • La victimització directa per diverses situacions d’assetjament.
  • La valoració de la por i les mesures de prevenció adoptades.
  • El coneixement i la valoració de les mesures de seguretat.

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Baròmetre de la bicicleta

  Resultats del Baròmetre de la bicicleta que s'elabora anualment des de l’any 2006 amb l’objectiu de conèixer la percepció i ús que els catalans fan de la bicicleta. 

  La metodologia consisteix a realitzar entrevistes telefòniques assistides per ordinador per una mostra significativa estadísticament de la població de Catalunya entre 12 i 79 anys.

   

  Darrera actualització: 2024

  Veure