Mobilitat inclusiva i equitativa - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Mobilitat inclusiva i equitativa

Navegació per categories

Temes d'interès i indicadors

Accesibilitat Mobilitat de gènere

   L’OMC inclou indicadors referents a la mobilitat de gènere i accessibilitat per cooperar en el canvi de les polítiques de mobilitat i així assolir una mobilitat més inclusiva i equitativa.  Cal visibilitzar factors com els presents per tal d’assolir un canvi de prioritats i posar la vida quotidiana de les persones i la sostenibilitat al centre de les decisions territorials.  

   Destaquem

   Publicador de continguts

   Repartiment modal dels desplaçaments per gènere i rang d'edat
   Les dones continuen sent més usuàries de transport més sostenibles que els homes, mostrant una diferència del 12% el 2019.
   Ús habitual dels diferents modes de transport de les persones amb discapacitat en dia feiner
   La població amb discapacitat fa un ús més habitual del transport públic que la població que no té cap discapacitat reconeguda legalment.

   Publicador de continguts