Mobilitat sostenible i saludable - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat sostenible i saludable

Donat l’impacte generat per les externalitats de la mobilitat tant al medi ambient com en les persones, l’OMC considera rellevant la introducció d’indicadors sobre paràmetres de salut i de planificació de la mobilitat sostenible per tal de cooperar en la millora de la mobilitat.

Destaquem

Publicador de continguts

Immissions NO2
Mitjana anual de NO2 per estació de mesura
Immissions PM10
Mitjana anual de PM10 per estació de mesura

Navegació per categories

Temes d'interès i indicadors

Ambientals

    Publicador de continguts