Tendències de futur - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Tendències de futur

Navegació per categories

Cercar Restaurar
A l’apartat de Tendències de futur es presenten un seguit de notícies i documents d’interès relacionats amb els nous corrents i tendències dins l’àmbit de la mobilitat, com els taxis voladors, els drons, els cotxes autònoms i altres tendències promogudes per la implementació de diferents tecnologies emergents.

Publicador de continguts

Acceptació de recomanacions de seguretat i sostenibilitat per al desplegament eficient de la mobilitat aèria urbana

"ASSURED-UAM té com a objectiu garantir la seguretat, la sostenibilitat i l'acceptabilitat de la mobilitat aèria urbana (UAM) mitjançant la incorporació de les millors pràctiques, recomanacions i solucions organitzatives d'aviació a les estructures administratives de la ciutat.

El projecte ofereix un suport organitzatiu i polític integral per a autoritats, responsables polítics i organitzacions de la indústria urbana en el complex procés d'implementació del transport vertical en sistemes de mobilitat urbana i periurbana. Proporciona recomanacions per a la integració de modes de superfície sota el sistema de gestió del trànsit aeri U-Space, pel que fa a la introducció de la mobilitat aèria urbana no tripulada."

Més informació

Com la mobilitat pot ajudar a construir un millor món post COVID-19

Article sobre l'informe Mobility Consumer Index, on s'analitza els patrons de mobilitat de 9 països a través de tres segments clau: treball, oci i familiar.

Més informació

A l'aire: Com veuen els consumidors la mobilitat aèria avançada?

Article en anglès sobre els resultats de l'enquesta global de Mckinsey, que mostra que els consumidors estan preparats per aprofitar la mobilitat aèria avançada, però persisteixen les preocupacions.

Més informació

Hyperloop

Hyperloop és un sistema de transport terrestre d'alta velocitat a través de túnels per a passatgers i mercaderies ideat per Elon Musk, CEO de Tesla i SpaceX. Basat en un sistema de tubs a baixa pressió pel qual circulen unes càpsules de transport, aconsegueix velocitats d'entre 1.000 i 1.200 km / h, a més de reduir el consum d'energia i generar un nivell de CO2 per unitat inferior al d'l'avió.

Més informació

La moto i els vehicles lleugers en la nova mobilitat

En el marc econòmic, els vehicles lleugers presenten baixos costos tant en l'adquisició com en el manteniment. Però, a més, en aquesta crisi actual que també afecta la salut, aquests vehicles permeten mantenir la distància social i garanteixen la seguretat en el transport.

Més informació

La mobilitat Segura: un enfocament integral

Normalment quan es parla de mobilitat Segura se sol fer referència a qüestions i conceptes relacionats directament amb la seguretat viària en les seves variades accepcions: seguretat viària de vulnerables, seguretat viària urbana, seguretat viària laboral, etc. Sent aquest enfocament correcte, però, últimament s'està produint en l'àmbit de la mobilitat un important canvi de paradigma en un doble sentit.

Més informació

Les claus en la logística de l'Última Milla. Reptes i solucions a Espanya

Article que pretén il·lustrar la complexitat d'un ecosistema com és el de l'Última Milla, que està creixent de manera exponencial en els últims anys i que s'enfronta a enormes reptes, tant des del punt de vista mediambiental com des de la congestió urbana i l'eficiència i sostenibilitat de les empreses i sectors que en ell interactuen.

Més informació

Noves Tecnologies Clau en Transport i Logística

El sector del transport i la logística (T&L) ha demostrat una gran capacitat d’innovació per adaptar-se a les necessitats de la indústria i del consum. En aquesta web es recullen un seguit d'articles on s'aborda la Intel·ligència Artificial, l’Internet Industrial de les Coses, la Robòtica Avançada, així com els Vehicles Autònoms, les Noves Interfícies, les Plataformes Digitals i el BlockChain, amb l’objectiu de separar el soroll mediàtic de la realitat, descriure aquestes tecnologies, analitzar la seva maduresa i adopció, així com la seva actual i potencial impacte i aplicacions en T&L, tant en grans com petites empreses, en països punters i en països en desenvolupament.

Més informació

REBALANCE: Noves Cultures i Polítiques de Mobilitat

L'objectiu general de REBALANCE és realitzar un exercici deliberatiu obert amb vista al futur cap a una estratègia de política de transport transformadora a favor d'un canvi de paradigma en la mobilitat, que tingui en compte els valors socials emergents (amb una creixent preocupació en relació al canvi climàtic) i una millor alineació amb els ODS. El procés deliberatiu s'ha iniciat i ha estat recolzat per pensadors que no estan necessàriament involucrats directament en els debats de recerca de transport. Ells/es han ajudat a formular les preguntes de recerca i les hipòtesis de treball, que estan sent abordades per una representació més àmplia de parts interessades de el sector de la mobilitat i el transport. Diversos tallers es realitzaran per establir la visió per al sistema de transport a més llarg termini i, en última instància, es desenvoluparà un Manifest per a una nova cultura i política de mobilitat europea.

Més informació

Reimaginar la mobilitat

Article en anglès sobre la mobilitat i el canvi que està experimentant i que repercutirà en les empreses i la societat durant generacions. Descobreixi com els desenvolupaments en quatre dimensions (automòbils, consumidors, ciutats i competència) ja estan donant forma a el futur.

Més informació

Transport i logística mediterranis en una era post-COVID 19

La iniciativa “Transport i logística mediterrània a l’era post-COVID-19: perspectives i oportunitats” convoca experts de diferents àmbits professionals, diferents països mediterranis i institucions regionals i internacionals per debatre sobre possibles processos post-Covid-19 escenaris per al sector del transport i la logística a la Mediterrània, a través d’articles temàtics. En reunir múltiples visions i perspectives crítiques, la iniciativa té com a objectiu considerar diferents enfocaments i involucrar diferents actors interessats en la promoció de futures estratègies regionals i oportunitats de cooperació.

Més informació

Urb-mobilitat

Les ciutats han de reflexionar sobre el model de mobilitat a què aspiren, sabent que els ciutadans demanden llibertat i flexibilitat total.

Més informació

Vehicles autònoms privats: l’altra cara de la història del robotaxi

Article en anglès on parla de la gran oportunitat de la conducció autònoma per transformar la mobilitat. Tot i que els automòbils privats autònoms atreuen menys que els taxis autonòmos, el model de mercat suggereix que podrien aportar als OEM grans oportunitats de creixement.

Més informació

Poden els vehicles electrics autònoms accelerar la transició de les baixes emissions de carboni?

Article en anglès sobre l'impacte potencial dels vehicles elèctrics autònoms en la descarbonització global i les implicacions per a les empreses. En algunes projeccions, els A-EV per si sols podrien tancar 1/3 de la bretxa necessària per limitar l'escalfament a 2 graus, el que provocaria una interrupció important de l'negoci.

Més informació

Retorn al futur? El sector de les aerolínies està preparat per a un canvi posterior a la COVID-19

Article en anglès que analitza el sector de les aerolínies més enllà de la pandèmia: han de bregar amb cinc noves realitats i dissenyar estratègies per adaptar-se.

Més informació

Èrica, el primer bus autòmom que ha circulat per Catalunya

L'ÈRICA és un bus autònom que suposa una evolució dels transports a la demanda. En un futur completarà la implantació del transport flexible a Catalunya que ja ha començat.  Utilitza un algoritme que gestiona en temps real les dades de tots els usuaris. D’aquesta manera, es gestionen eficaçment totes les peticions d’origen i destí, creant les rutes i assignant els autobusos a cadascuna d’aquestes. 

Font: AMTU

Més informació