Visualitzadors d’interès - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Visualitzadors d’interès

Consulta els visualitzadors gràfics d'interès en l'àmbit de la mobilitat:

Responsive Image
Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada - ATM

Dades resum (2006-2022)


Font: Autoritat del Transport Metropolità
Responsive Image
Plànol de la xarxa ferroviària integrada - ATM

Cerca l’estació i descobreix-ne tota l’oferta de serveis, equipaments i altra informació d’interès.


Font: Autoritat del Transport Metropolità
Responsive Image
Dades bàsiques de la mobilitat a Barcelona

Versió en línia del document de Dades bàsiques de mobilitat, que es publicava anualment en format digital per part de la Direcció de serveis de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.


Font: Ajuntament de Barcelona
Responsive Image
Índex d'accessibilitat al transport públic

Anàlisi quantitativa del nivell d’accessibilitat al transport públic en relació amb el planejament urbanístic dins de l’àmbit SIMMB


Font: ATM Barcelona
Responsive Image
Mapes georeferenciats de soroll

Mapes de capacitat i situació acústica, i de soroll, eines per preservar i millorar la qualitat acústica del territori

Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Mapes georefenciats d'emissions i immissions (qualitat ambiental)
Visor d’emissions atmosfèriques de la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona que conté els inventaris d’emissions atmosfèriques georeferenciats sobre el territori.
Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Dum.cat
Plataforma digital de informació logística.

Font: ATM Barcelona
Responsive Image
Mou-te
Planificador de viatges en transport públic de Catalunya que integra tota l’oferta del territori. Desenvolupat i gestionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Mapa georeferenciat EAMG

Visor amb la informació sobre Estudis d'Avaluació de Mobilitat Generada realitzats municipis de la província de Barcelona


Font: ATM Barcelona
Responsive Image
Trànsit marítim

Visor amb informació i la posició dels vaixells a tot el món.


Font: Marine Traffic
Responsive Image
Instamaps

Plataforma web oberta per a la creació, distribució i compartició de mapes a Internet. Permet a l'usuari no expert la creació de la seva pròpia geoinformació, ja sigui dibuixant-o carregant els seus arxius de dades.


Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Pintamaps

Eina que permet estilitzar la cartografia de l'ICGC amb els colors i les transparències que l'usuari seleccioni.


Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Visor població

Eina per visualitzar i analitzar la distribució de la població a Catalunya. Permet escollir la variable a visualitzar: global, per gènere, per edat, segons nacionalitat o per lloc de naixement.


Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Visor migracions entre comarques 
Visualitzador de les dades de migracions entre comarques de Catalunya de l' any 2017

Font:
Responsive Image
Mapa de trànsit de la DGC
Visor web del Mapa de Trànsit per consultar les capes de trams, estacions i les dades associades de trànsit total i de vehicles pesants en la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Responsive Image
Infocar DGT

Mapa d'Espanya amb informació del trànsit i l'estat de les carreteres en cadascuna de les províncies espanyoles


Font: Ministerio del Interior
Responsive Image
Viatges entre províncies espanyoles per modes de transport
Visor dels viatges entre províncies en els quatre modes de transport (carretera, ferrocarril, marítim i aeri) resultat de l'estudi pilot i experimental que utiliza l'aplicació de la tecnologia Big Data per definir la mobilitat interprovincial.

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Responsive Image
Etapes entre províncies espanyoles per modes de transport
Visor dels viatges entre províncies en els quatre modes de transport (carretera, ferrocarril, marítim i aeri) resultat de l'estudi pilot i experimental que utiliza l'aplicació de la tecnologia Big Data per definir la mobilitat interprovincial.

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Responsive Image
Mapa d'aforaments de la Diputació de Barcelona
Mapa dels trams d’aforament amb la informació associada a les estacions i la intensitat mitjana diària de trànsit a les carreteres de la Diputació de Barcelona.

Font: Diputació de Barcelona
Responsive Image
Mapes de dades ambientals
Mapa de dades de qualitat acústica i mapa de dades de qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona
Responsive Image
eCOcalculadora
L'Ecocalculadora és l'eina del Port de Barcelona concebuda per estimar les emissions de CO2 generades pel transport d'un contenidor entre Europa i la resta del món a través del Port de Barcelona.

Font: Port de Barcelona
Responsive Image
Port Links
Port Links és una eina del Port de Barcelona que li permet construir cadenes de transport per importar o exportar un contenidor entre qualsevol port del món i una localització europea a través de Barcelona.

Font: Port de Barcelona
Responsive Image
Galeria de mapes de mobilitat 2019
Visor web dels resultats dels estudis de mobilitat de la població a partir de la telefonia mòbil que l'INE va realitzar el 2019. Es poden consultar 3 mapes: mobilitat quotidiana, població de dia i de nit i població estacional

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Responsive Image
Galeria de mapes de mobilitat 2020-2021
Visor web dels resultats dels Estudis de mobilitat de la població a partir de la telefonia mòbil que l'INE realitza des del 2019. En aquest link es poden consultar les dades de mobilitat cada mes, relatives a dos dies concrets de la setmana (dimecres i diumenge).

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Responsive Image
Índex socioeconòmic territorial. Mapes
En aquest apartat podeu consultar els mapes interactius de l'índex socieconòmic territorial

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Responsive Image
Indicadors per al seguiment de la mobilitat
En aquest apartat podeu trobar dades sobre la mobilitat al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona des de l'any 2020. Els indicadors són calculats per l'ATM de Barcelona a partir de les dades aportades pels operadors del transport públic, les administracions titulars, l'ajuntament de Barcelona i el Servei Català de Trànsit. 

Font: ATM Barcelona
Responsive Image
Indicadors per al seguiment de la mobilitat a través de dades de telefonia mòbil
Visor web dels resultats del seguiment de mobilitat de la població a Catalunya a partir de la telefonia mòbil que l'ATM va realitzar per l'any 2020. En aquest enllaç es poden consultar les dades de mobilitat cada setmana, relatives a un dia concret de la setmana (dimecres). Les dades es poden visualitzar per província, regió sanitària, comarca, municipi i districte.  

Font: ATM Barcelona
Responsive Image
SIGCAR. Sistema d'Informació Geogràfic de Carreteres
SIGCAR és una aplicació web per visualitzar informació geogràfica relacionada amb la gestió de xarxes de carreteres.

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Responsive Image
Digitalització del tramvia de l'àrea de Barcelona
Plataforma que permet la consulta de dades digitalitzades del sistema de tramvia de l'àrea de Barcelona a través de diferents aplicacions. 

Font: ATM Barcelona
Responsive Image
Mapa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
"Visor que permet trobar totes les estacions de recàrrega disponibles a Catalunya amb una potència superior a 22 kW.

Es pot cercar per: ubicació de l’estació, sistema d’identificació, potència elèctrica, tipus d’endolls disponibles i estat de l’estació en temps real (si la informació està disponible)." 

Font: Generalitat de Catalunya
Responsive Image
Informe de la mobilitat de les ATM’s de Lleida, Girona i Tarragona
Informació de les vendes i validacions de les ATMs de Lleida, Girona i Tarragona.

Font: Generalitat de Catalunya i ATM’s de Lleida, Girona i Tarragona
Responsive Image
Índex del tràfic
Comparativa del temps i cost de desplaçar-se 10 kilòmetres en hora punta en 50 ciutats del món.

Font: Tom-Tom
Responsive Image
DUM Data Center
Visor amb dades sobre la distribució urbana de mercaderies (DUM), així com recull de dades, documentació i informació relacionada.

Font: Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional
Responsive Image
Zones de Baixes Emissions d'Espanya (ZBE)
Mapa interactiu oficial per consultar les ciutats amb zones de baixes emissions d'Espanya

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana