Anàlisi de la mobilitat dins l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona a partir de dades de telefonia mòbil durant la crisi sanitària del COVID-19 - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
COVID-19
ATM Barcelona
COVID-19
telefonia mòbil
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Estudis

Anàlisi de la mobilitat dins l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona a partir de dades de telefonia mòbil durant la crisi sanitària del COVID-19

Darrera actualització: 2022


COVID-19 telefonia mòbil

Informe redactat per l'ATM de Barcelona a partir de les dades de telefonia móbil poques setmanes abans de la declaració de la pandèmia del COVID-19 i durant tot el 2020 amb l'objectiu d'estudiar els canvis en els patrons de la mobilitat de les persones per l’impacte del COVID-19 arreu del territori.

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts