Baròmetre de la bicicleta - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

gènere
mobilitat activa
bicicleta
mobilitat de persones
intermodalitat
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori (DTER)
Catalunya
Enquestes

Baròmetre de la bicicleta

Darrera actualització: 2024


gènere mobilitat activa bicicleta mobilitat de persones intermodalitat

Resultats del Baròmetre de la bicicleta que s'elabora anualment des de l’any 2006 amb l’objectiu de conèixer la percepció i ús que els catalans fan de la bicicleta. 

La metodologia consisteix a realitzar entrevistes telefòniques assistides per ordinador per una mostra significativa estadísticament de la població de Catalunya entre 12 i 79 anys.

 

Selecciona l´any que vols consultar:

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2022

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2021

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2020

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2019

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2018

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2017

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2016

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2015

Enquesta baròmetre de la bicicleta 2014

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Indicadors que pots trobar a l'OMC i que també apareixen al document

Publicador de continguts

Publicador de continguts