Els reptes de la DUM - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Els reptes de la DUM

18 de maig 2021 8:45 Palau Macaya Passeig de Sant Joan, 108 08037 Barcelona

L’objectiu de la jornada es crear un marc de debat entorn a les mesures estratègiques de futur, que cal dur a terme per part dels diferents agents implicats, en el sector de la distribució urbana de mercaderies.

L’objectiu de la jornada es crear un marc de debat entorn a les mesures estratègiques de futur, que cal dur a terme per part dels diferents agents implicats, en el sector de la distribució urbana de mercaderies. Es presentarà el Llibre Blanc de la Distribució Urbana de Mercaderies que ha impulsat la Taula del Sector del Logístic (TSL) de la RMB, així com d’altres mesures que han elaborat els grups de treball de la Taula, entre els que destaquen la guia per a la regulació urbana de mercaderies com a eina per a les administracions públiques i la plataforma digital d’informació logística com a solució per al sector privat, així com s’emmarcarà aquest àmbit de treball dins del proper Pla Director de Mobilitat de l’ATM de Barcelona. Els nous hàbits de consum de la població i l’aparició de noves tecnologies fan necessaris que reflexionem entre tots com ha de ser la logística urbana de mercaderies a través de les recomanacions plantejades en quatre àmbits de treball com són: la regulació, els models de negoci, l’estratègia logística i les tipologies de vehicle que cal utilitzar.