Pla estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona

L'objectiu principal de desenvolupament del Port de Barcelona durant el període 2021-25 és la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Aquest és el IV Pla Estratègic des que el Port de Barcelona inicià formalment la seva planificació estratègica a mitjans dels anys noranta amb l’elaboració del Llibre Verd, publicat l’any 1997. Els successius plans estratègics han anat identificant diferents objectius estratègics i projectes a curt  termini, mantenint sempre pràcticament inalterada la missió del Port de Barcelona, la seva raó de ser.

Font: Port de Barcelona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts