Evolució mensual IPC a Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Evolució mensual IPC a Catalunya

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE.

Unitat: %

Freqüència: Mensual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 2S/2024

Darrera dada introduida : 03/2024

Àmbit: Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) [INE]

Notes aclaridores Unitats: Índex (Base 2021 = 100)
economia

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts