Pla director de mobilitat de Comarques Gironines - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla director de mobilitat de Comarques Gironines

El pdM de les comarques gironines té com a objectiu la planificació de la mobilitat del seu àmbit territorial tenint present tots els modes de transport, les persones i les mercaderies així com el foment dels desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord amb els articles 2 i 3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat.

Font: ATM Girona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts