Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU)

El PMMU 2019-2024 és el marc de referència dels plans de mobilitat urbana sostenible dels 36 municipis metropolitans. És un pla estratègic i d'actuació sobre mobilitat en l'àmbit metropolità, que l'AMB ha d'executar i impulsar en els propers anys. La finalitat del PMMU no és altra que millorar la qualitat de vida a la metròpoli a través de l'impuls d'actuacions en l'àmbit de la mobilitat que promoguin la sostenibilitat i la salut, que garanteixin el progrés econòmic i social de la ciutadania i el territori metropolità, i fomentin la cohesió social. Cal un esforç de coordinació entre totes les administracions i institucions que hi estan involucrades, per tal de desenvolupar les actuacions que contempla.

Font: AMB

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts