Plans de Desplaçament d'Empresa - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Plans de Desplaçament d'Empresa

El Pla de desplaçaments d'empresa (PDE) és un conjunt d'actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l'ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l'ús del'cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l'activitat professional, és a dir tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.

Els principals avantatges vinculats a la realització i implantació d'un PDE són:

Per complir la normativa vigent
Per ser econòmicament més eficients.
Per gestionar la mobilitat dels treballadors en el cas d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica.
Per garantir millors condicions als empleats i clients per accedir a l'empresa.
Per reduir accidents.
Per reduir l'emissió de gasos contaminants
Per aconseguir el distintiu de flotes eficients de la Generalitat de Catalunya.
Per ajudar a construir una societat més responsable
Un cop elaborats, els PDE haurà revisar-los cada 6 anys, i elaborar un informe de seguiment de la implementació del pla a l'almenys cada 3 anys.

Font: ATM Barcelona

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts