Síntesi dels plans territorials parcials - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Síntesi dels plans territorials parcials

La síntesi dels plans territorials parcials que aquí es mostra facilita la percepció de l’ordenació del territori de Catalunya que resulta del conjunt dels plans aprovats. Els 10 plànols que composen aquesta síntesi, s’han obtingut mitjançant la refosa de les determinacions dels plans territorials parcials corresponents a cada una de les variables que, en conjunt, defineixen l’ordenació de l’espai territorial.
La síntesi expressa la coherència general dels plans territorials parcials aprovats, i aporta una visió de l’ordenació del territori de Catalunya que es desprèn del conjunt d’aquests plans.
Els plànols de la síntesi no tenen valor normatiu. Aquest és exclusiu dels documents integrants de cada pla territorial parcial als quals cal acudir en cas de dubte.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts