Indicadors de mobilitat i conjuntura a l'àrea de Barcelona i Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
Any
Indicadors conjuntura
Catalunya
Província de Barcelona
Província de Girona
Província de Tarragona
Província de Lleida
Infraestructura
Estudis
demanda
logística
transport públic
aeri
marítim
vehicle privat
mercaderies
costos

Indicadors de mobilitat i conjuntura a l'àrea de Barcelona i Catalunya

Darrera actualització: 2021


demanda logística transport públic aeri marítim vehicle privat mercaderies costos

La mobilitat està fortament condicionada per l'entorn econòmic i social. Per tal de contextualitzar-ne l'evolució, aquest apartat presenta un conjunt d'indicadors genèrics que influeixen sobre la mobilitat en transport públic com per exemple, PIB, IPC, indicadors de demografia i mercat laboral, preus de carburants, matriculacions de vehicles i altres dades rellevants de mobilitat de viatgers i mercaderies.

Informació de l’evolució anual dels principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en l’àmbit de l’ATM Barcelona. Des de l’any 2009 s’han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l’informe a I'àrea de Barcelona (província, RMB,...) i des del 2014 per al conjunt de Catalunya.

Selecciona l´any que vols consultar:

Indicadors de mobilitat i conjuntura

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts