Indicadors de mobilitat i conjuntura Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Indicadors de mobilitat i conjuntura Catalunya

Darrera actualització: 2020

Informació anual sobre els principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Des de 2009 s'han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l'informe sobre la regió metropolitana de Barcelona (RMB).

Et pot interessar

Publicador de continguts

Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

Consultar

Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

Consultar