La ciutat polonesa de Gdynia ajuda als residents a comprar bicicletes elèctriques - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

La ciutat polonesa de Gdynia ajuda als residents a comprar bicicletes elèctriques

La ciutat polonesa de Gdynia ha renovat el seu programa d'ajudes a la compra de bicicletes elèctriques, duplicant el finançament fins a 42.500€. D'aquesta manera, incentiva el canvi d'hàbits en el transport dels seus residents, subvencionant fins la meitat del cost d'adquirir una bicicleta elèctrica.

Més informació