La mobilitat Segura: un enfocament integral - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

La mobilitat Segura: un enfocament integral

Normalment quan es parla de mobilitat Segura se sol fer referència a qüestions i conceptes relacionats directament amb la seguretat viària en les seves variades accepcions: seguretat viària de vulnerables, seguretat viària urbana, seguretat viària laboral, etc. Sent aquest enfocament correcte, però, últimament s'està produint en l'àmbit de la mobilitat un important canvi de paradigma en un doble sentit.

Més informació