Motiu dels desplaçaments detallat per gènere - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Motiu dels desplaçaments detallat per gènere

Percentatge de desplaçaments realitzats en un dia feiner tipus segons gènere (dona i home) i motiu concret (treball i gestions de treball, estudis, compres, metge / hospital, visita amic / familiar, acompanyar / cura de persones, gestions personals, oci ( espectacles, cinemes, restaurants, esports), sense destinació fixa / passejar i àpats no oci, tornarada a casa)

Unitat: %

Freqüència: Anual

Àmbit: Sistema Tarifari Integrat de Barcelona

Descarrega jsonData

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat