Nombre de desplaçaments diaris per gènere - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Nombre de desplaçaments diaris per gènere i rang d’edat

Nombre de desplaçaments diaris en un dia laborable tipus per gènere (dona i home) i rang d'edat (de 16 a 29 anys, de 30 a 64 anys i de 65 i més anys)

Unitat: desplaçaments / dia

Freqüència: Anual

Àmbit: Sistema Tarifari Integrat de Barcelona

Descarrega jsonData

Font: Autoritat del Transport Metropolità Àrea de Barcelona (ATM Barcelona)

Document: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Notes aclaridores Aspectes metodològics: https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2022/05/QuadreEMEF_2003-2021.pdf

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat