Nombre de turismes per cada 1000 habitants - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Nombre de turismes per cada 1000 habitants

Nombre de turismes per cada 1000 habitants a l'àmbit de Catalunya.

Unitat: Turismes/1000 habitants

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 2025

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Població i Turismes extretes d'Idescat

vehicle privat mobilitat de persones

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts