Noves Tecnologies Clau en Transport i Logística - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Noves Tecnologies Clau en Transport i Logística

El sector del transport i la logística (T&L) ha demostrat una gran capacitat d’innovació per adaptar-se a les necessitats de la indústria i del consum. En aquesta web es recullen un seguit d'articles on s'aborda la Intel·ligència Artificial, l’Internet Industrial de les Coses, la Robòtica Avançada, així com els Vehicles Autònoms, les Noves Interfícies, les Plataformes Digitals i el BlockChain, amb l’objectiu de separar el soroll mediàtic de la realitat, descriure aquestes tecnologies, analitzar la seva maduresa i adopció, així com la seva actual i potencial impacte i aplicacions en T&L, tant en grans com petites empreses, en països punters i en països en desenvolupament.

Més informació