Evolució PIB per àmbit territorial - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Evolució PIB per àmbit territorial

Valoració del resultat final de l'activitat productiva en el territori. Es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant els consums intermedis i afegint els impostos nets que graven els productes. El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat. 

 

Unitat:

Freqüència: Anual

Actualització: Anual

Propera actualització estimada : 2024

Darrera dada introduida : 2022

Àmbit: Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Document:

IDESCAT (PIB i PIB por habitant)

Notes aclaridores 2022: (a) Dada avançada. 2021-2020: (p) Dada provisional.

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts