Plans d'accessibilitat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Plans d'accessibilitat

Mapa dels municipis que han realitzat o estan realitzant un pla d'accessibilitat

Font: Diputació de Barcelona

Més informació