Roadmap per a la introducció dels robots d'última milla a Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de mercaderies
Infraestructures
Tendències de futur
Nous models de mobilitat
Vehicle autònom
ATM Barcelona
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Estudis

Roadmap per a la introducció dels robots d'última milla a Catalunya

Darrera actualització: 2023


Aquest document exposa i analitza la situació actual dels vehicles autònoms per al repartiment de mercaderies, en concret la DUM. Tenint en compte les capacitats tecnològiques actuals, les tendències del món empresarial, les necessitats infraestructurals i els efectes socioeconòmics, aquest document proposa diferents eixos d’actuació per la incorporació dels robots mòbils (drons, droids...) a les ciutats.

Selecciona l´any que vols consultar:

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts