Turistes segons país de procedencia - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Turistes segons país de procedencia

Percentatge de turistes segons país de procedencia en base a l’informe de l’activitat turística de Barcelona, realitzat a partir d’enquestes realitzades aleatoriament al llarg d’una setmana

Unitat: %

Freqüència: Anual

Àmbit: Porvíncia

Descarrega jsonData

Font: Observatori del Turisme a Barcelona (OTB)

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat