ICGC | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

ICGC | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Contingut actualitzat el
Ens i organitzacions catalanes
Comparteix aquest contingut:

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic que té la funció d'exercir les competències en geodèsia, cartografia i infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també promoure i realitzar accions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i subsol. L'ICGC es va crear el 30 de gener de 2014 amb la Llei 2/2014 que va fusionar l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). Com a hereu d’aquestes dues institucions, l'ICGC exerceix les funcions del servei geològic de Catalunya, que té més de 30 anys d’antiguitat. L'ICGC gestiona la xarxa sísmica de Catalunya, realitza estudis i avaluacions de riscos geològics, especialment els riscos sísmics i constitueix un suport indispensable pels diferents plans d'emergència de Protecció Civil a Catalunya (DIGC). Un d’aquests és el pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT) en el qual l'ICGC hi participa en les diferents fases: previsió, prevenció, planificació i intervenció. L'ICGC dirigeix activitats de difusió i formació: participa en congressos, publica en revistes científiques i col·labora amb universitats i institucions vinculades. També participa en activitats de difusió de coneixements i en fa promoció a través de conferències, tallers, etc.

Source: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Enllaços relacionats