Víctimes per tipologia d'accident - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Víctimes per tipologia d'accident

Nombre de víctimes en funció de la seva gravetat per tipologia d'accident

Unitat: Unitats

Freqüència: Anual

Àmbit: Municipi

Exportar CSV
Descarrega jsonData

Font: Servei Català de Trànsit

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat