Drons - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Drons

Els drons, coneguts com vehicles aeris no tripulats, s'estan postulant com eficaços en moltes aplicacions i serveis: en agricultura de precisió, en treballs de recerca i rescat o, en el camp de les comunicacions, en el desplegament temporal de xarxes i en l'extensió de la seva cobertura i seguretat. 

D'altra banda, en el futur, són multitud les connexions que s’establiran entre els vehicles aeris (drons) i els vehicles terrestres, i la majoria d’elles seran positives per a la gestió intel·ligent de la mobilitat, a la que una nova generació de vehicles i infraestructures adaptades a ells seran els protagonistes.

Responsive Image