Economia del transport - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Economia del transport

El transport de persones i mercaderies suposa un gran impacte sobre l’economia de qualsevol societat, amb importants costos per a les persones, empreses i administracions. És per això que aquesta secció inclou dades econòmiques del finançament dels serveis de transport públic (recaptació per la venda de títols i de subvencions per part de les administracions) a més de les inversions de caràcter global que es realitzen a Catalunya i els costos del transport.

Destaquem

Publicador de continguts

Despeses
Les despeses totals del sistema el 2018 són de 1.875 milions d’euros, un 8,9 % més que l’any anterior.
Ingressos
Els ingressos tarifaris, accessoris i per tarifació socials totals del 2018 són de 890 milions d’euros, un 4,9 % més que l’any anterior.

Navegació per categories

Temes d'interès i indicadors

Comptes del Transport Públic Costos del transport Inversions en infraestructures

        Publicador de continguts