Observatori de la Logística de CIMALSA - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Observatori de la Logística de CIMALSA

Content updated on
Observatoris d'interès Catalunya Ferroviari Infraestructura Logística
Share this:

L'Observatori de la Logística recull informació sistematitzada d'indicadors, agrupats en sis àmbits que aborden diferents temes d’interès del sector de la logística i el transport Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

Source: CIMALSA ,