Plataforma digital d'informació logística - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Plataforma digital d'informació logística

Content updated on
Visualitzadors
Share this:

Repositori cartogràfic amb dades referents a la distribució urbana de mercaderies a nivell de normativa, regulació i gestió de les zones de càrrega i descàrrega, així com la regulació de les illes de vianants. També incorpora informació sobre els aparcaments dels camions a l’àmbit del territori català.

Source: ATM Barcelona

Related Links