Evolució del nombre de viatgers que fan ús dels serveis de transport públic titularitat de l'AMB - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Mobilitat de persones
Dades socioeconòmiques
Estudis

Evolució del nombre de viatgers que fan ús dels serveis de transport públic titularitat de l'AMB

Last update: 2024


Estudi divulgatiu per conèixer l'evolució del nombre de viatgers que fan ús dels serveis de transport públic d'autobús i metro titularitat de l'AMB.

Es presenten les dades d'evolució totals de l'AMB i també les dades d'evolució dels serveis de gestió directa (TMB: metro i bus) i dels serveis de gestió indirecta (Bus Metropolità)
 

Select the year you want to consult:

Dades de viatgers 2022

Dades de viatgers 2021

Dades de viatgers 2020

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher