Portal ZBE.CAT - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Portal ZBE.CAT

Content updated on
Projectes Carburant Catalunya Sostenibilitat Vehicle privat Zbe
Share this:

Portal ZBE.CAT on hi ha tota la informació sobre les zones de baixes emissions a Catalunya.

Una ZBE (zona de baixes emissions) és un entorn urbà delimitat on es restringeix l’accés d’aquells vehicles més contaminants, generalment vinculat a l’etiqueta o al distintiu ambiental de cada vehicle. Les seves dimensions poden ser molt variables i depèn del context local, però l’àmbit i la restricció han de ser suficients per aconseguir un impacte positiu en la salut de les persones, millorar la qualitat de l’aire i reduir la congestió dels vials urbans inclosos a la ZBE. 

Source: Generalitat de Catalunya ,