Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya

Content updated on
Observatoris d'interès
Share this:

L'Observatori de costos del transport discrecional de viatgers és un instrument elaborat per la Direcció General de Transports i Mobilitat amb l'objectiu d'oferir al sector una visió global i al màxim objectiva possible de l’evolució dels costos del transport discrecional, procurant que sigui d’utilitat tant a les empreses i a les associacions sectorials com als potencials usuaris i clients.

Source: Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM)