Punt d'Accés Nacional de dades del transport - Mobility Observatory in Catalonia (OMC)

Punt d'Accés Nacional de dades del transport

Content updated on
Dades obertes Visualitzadors Bus Ferroviari Infraestructura Oferta Transport públic
Share this:

El Punt d'Accés Nacional (PAN) és un servei exigit per la Comissió Europea per al subministrament de serveis d'informació sobre desplaçaments multimodals a la Unió Europea (UE) creat pel Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana. El Ministeri recopila les dades de transport i posteriorment els posa a la disposició de qualsevol interessat, fomentant la creació de noves aplicacions, plataformes i serveis per a l'usuari. En el futur està previst el desenvolupament de noves aplicacions orientades a la mobilitat, per la qual cosa es tindrà major visibilitat de l'oferta de serveis de transport.

Source: Ministeri de Transports, mobilitat i Agenda Urbana ,

Related Links