Índex socioeconòmic territorial (IST) - Observatorio de la movilidad en Cataluña (OMC)

Índex socioeconòmic territorial (IST)

Contenido actualizado el
Visualitzadors
Comparte este contenido:

Visor IDESCAT que mostra l'índex socioeconòmic territorial (IST). Aquesta dada és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L'índex concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial, a partir de 6 indicadors sectorials. Cada agrupació censal està constituïda per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. S'ofereixen també resultats per seccions censals, municipis, barris de Barcelona, comarques i Catalunya. L'índex socioeconòmic territorial és una estadística de periodicitat anual, amb valors des de l'any 2015.

Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Enlaces relacionados