Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies (EDUM) : horitzó 2030 - Observatorio de la movilidad en Cataluña (OMC)

Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies (EDUM) : horitzó 2030

EDUM és una estratègia de la ciutat de Barcelona que té com a objectiu donar resposta als reptes actuals referents a la distribució urbana de mercaderies i proporcionar un full de ruta per als pròxims anys. L’Estratègia ha de permetre avançar cap a un model de ciutat en el qual la DUM es pugui desenvolupar de la forma més eficient, sostenible i segura possible. Amb aquesta Estratègia es vol potenciar el comerç de la ciutat i millorar la competitivitat de les empreses tot reduint-ne les externalitats.

Fuente: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.

Más información