Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat (CGIM) - Observatorio de la movilidad en Cataluña (OMC)

Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat (CGIM)

Contenido actualizado el
Ens i organitzacions catalanes Projectes
Comparte este contenido:

La gestió de la informació de la mobilitat és responsabilitat d’una unitat que pertany a l’ATM de Barcelona i que es denomina Centre de Gestió de la Informació del Mobilitat (CGIM), ubicat al Centre T-mobilitat. ​​​És un centre que controla, aglutina i canalitza tota la informació de tots els modes de transport públic de Catalunya, així com d’altres modes de mobilitat, i vetlla per la seva qualitat, completesa i disponibilitat. Amb aquesta informació, el CGIM presta diferents serveis tant a la ciutadania com a operadors i administracions.

Fuente: ATM Barcelona , ATM Camp de Tarragona ATM Girona , ATM Lleida ,

Enlaces relacionados