Monitorització de la ciutat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Monitorització de la ciutat

La monitorització de la ciutat, inclosa dins el concepte més global de ciutats intel·ligents (smart cities en anlgès), són aquells sistemes basats en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants. 

Les tecnologies de la informació i l’analítica de dades en temps real es poden utilitzar en molt àmbits com pot ser el transport i mobilitat, aigua, energia, residus i neteja viària... Així doncs, en el cas del transport i la mobilitat, comencen a sorgir iniciatives per a dur a terme una monitorització integrada i en temps real per exemple de la circulació a la ciutat, facilitant la presa de decisions per una mobilitat més sostenible i segura.

Responsive Image