Mobilitat sostenible i saludable - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Mobilitat sostenible i saludable

Navegació per categories

Temes d'interès i indicadors

Ambientals

  Donat l’impacte generat per les externalitats de la mobilitat tant al medi ambient com en les persones, l’OMC considera rellevant la introducció d’indicadors sobre paràmetres de salut i de planificació de la mobilitat sostenible per tal de cooperar en la millora de la mobilitat.

  Destaquem

  Publicador de continguts

  Flota dels serveis de TPC, segons el tipus de carburant utilitzat

  Nombre de vehicles operatius a les flotes dels serveis de transport públic per carretera segons any, administració titular del servei, empresa operadora que presta el servei i tipus de carburant utilitzat.

  Immissions NO2
  Mitjana anual de NO2 per estació de mesura

  Publicador de continguts