p-ctare - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Indicadors de referència

Navegació per categories

Temes d'interès i indicadors

Ens locals Ràtios OMC Segons àmbit territorial
Correlacions Indicadors Municipal Provincial Ràtios

         Donada la rellevància que tenen alguns plans, informes i d’altra documentació promoguts des de diferents institucions, amb l’objectiu de definir, millorar i planificar la mobilitat, s’inclouen un seguit d’indicadors vinculats a aquesta documentació per tal de facilitar la informació i ajudar en la seva distribució i transparència.

         Destaquem

         Publicador de continguts

         Demanda anual en autobús segons l'administració titular i l'operador al STI Barcelona
         Destaca el 2023 la recuperació del bus interurbà (+9,28%), seguit de bus urbà (+3,99%) i bus metropolità (+2,74)
         Demanda a les estacions ferroviàries
         Nombre de viatges anuals a les estacions ferroviàries

         Publicador de continguts