Publicacions - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Publicacions 

Navegació per categories

Temàtica
 • COVID-19
 • Dades socioeconòmiques
 • Economia del transport
 • Infraestructures
 • Mobilitat de mercaderies
 • Mobilitat de persones
 • Mobilitat inclusiva i equitativa
 • Mobilitat sostenible i saludable
 • Nous models de mobilitat
 • Sistemes de mobilitat innovadors
 • Tendències de futur
 • Vehicle autònom
Cercar Restaurar

Publicador de continguts

 • Indicadors de mobilitat i conjuntura a l'àrea de Barcelona i Catalunya

  La mobilitat està fortament condicionada per l'entorn econòmic i social. Per tal de contextualitzar-ne l'evolució, aquest apartat presenta un conjunt d'indicadors genèrics que influeixen sobre la mobilitat en transport públic com per exemple, PIB, IPC, indicadors de demografia i mercat laboral, preus de carburants, matriculacions de vehicles i altres dades rellevants de mobilitat de viatgers i mercaderies.

  Informació de l’evolució anual dels principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en l’àmbit de l’ATM Barcelona. Des de l’any 2009 s’han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l’informe a I'àrea de Barcelona (província, RMB,...) i des del 2014 per al conjunt de Catalunya.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Informes de l'Observatorio de la Movilidad Metropolitana

  L'Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) és una iniciativa d'anàlisi i reflexió de les Autoritats de Transport Públic (ATP) de les 27 àrees metropolitanes espanyoles principals, impulsat pels Ministeris de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

  També hi col·laboren la Direcció General de Trànsit (DGT), Renfe i altres institucions, com l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans (ATUC Mobilitat Sostenible), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), INECO, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) i TRANSyT (Centre de Recerca del Transport de la Universitat Politècnica de Madrid) que coordina des del seu inici les activitats de l'OMM.

  L'OMM publica un informe anual amb dades relatives a la mobilitat de les àrees metropolitanes participants, una sèrie ininterrompuda de 20 anys amb informació sobre demanda, distribució modal, oferta de transport públic, costos i finançament, bones pràctiques de mobilitat, accidentalitat urbana i, recentment, sobre mobilitat compartida.

  Des del 2022, i gràcies al Conveni amb el MITMA, s'han iniciat la sèrie Monografies OMM sobre actuacions en mobilitat sostenible que complementen l'Informe anual.

  Darrera actualització: 2024

  Veure
 • INFORME COVID Del transport públic de l’àrea de Barcelona

  La pandèmia de la covid-19 ha suposat un gran repte mundial, també en l’àmbit de la mobilitat: un repte sanitari, social, econòmic i de coordinació. El transport públic, com a servei essencial clau per a garantir la mobilitat, no s’ha aturat en cap moment, ni tan sols en els moments més durs de la pandèmia. En aquest informe es presenten les accions que l’ATM ha coordinat amb les administracions responsables del transport i les empreses operadores per a fer front a la pandèmia.

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Informes de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària durant l'emergència sanitària provocada per la COVID-19

  Quart informe de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària i mobilitat quotidiana a través de la telefonia mòbil durant l’emergència sanitària provocada per la COVID19 Corresponent al període Desembre 2020-març 2021

  veure informe

  Tercer informe de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària durant l’emergència sanitària provocada per la COVID19. Corresponent al període juliol-novembre 2020

  veure informe

  Segon informe de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària durant l’emergència sanitària provocada per la COVID19. Corresponent al període 6 d’abril - 2 de maig 2020 i 3 de maig - 19 de juny 2020

  veure informe

  Veure
 • La mobilitat quotidiana en bicicleta a la metròpoli de Barcelona: una mirada des de l’òptica de les dones

  La mobilitat de les dones a l’àmbit de l’àrea metropolitana és més sostenible que la dels homes, en tant que es desplacen més caminant i en transport públic. Tanmateix, l’ús de la bicicleta, l’altre mitjà considerat sostenible -i que centra el present estudi- és menys habitual entre les dones.

  El present document té l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’experiència en la mobilitat de les dones usuàries -i no usuàries- de bicicleta a partir de les dades de l’EMEF i d’una enquesta dissenyada i duta a terme expressament amb aquest propòsit sobre la mobilitat ciclista adreçada a dones de la metròpoli de Barcelona.

  Veure
 • Les xifres del transport públic a Catalunya

  El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya recull anualment les estadístiques anuals principals d’oferta i de demanda de tots els operadors de transport públic de Catalunya. Les dades es diferencien entre els modes d’autobús i ferroviaris, i per àmbits tarifaris integrats del territori català.

   

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Millora del servei de transport Vilafranca-Barcelona

  El 18 de febrer de 2014 les comunicacions entre Vilafranca a
  Barcelona van passar a formar part de la xarxa exprés.cat amb la
  codificació comercial (e6) Vilafranca a Barcelona. Així mateix es
  van incorporar 4 noves expedicions d’anada i tornada, excepte a
  l’agost.


  Les comunicacions entre Vilafranca i Barcelona es presten
  mitjançant la combinació de les següents línies operades per
  l’empresa La Hispano Igualadina, SL. Atès que el tram
  d’aquestes línies entre Vilafranca i Barcelona realitzen el mateix
  recorregut i parades, totes aquestes expedicions es presten amb
  la denominació comercial (e6) Vilafranca a Barcelona:


  1. La Selva del Camp - Valls – Vilafranca - Barcelona
  2. Reus – Vilafranca - Barcelona
  3. Coma-ruga - El Vendrell – Vilafranca -Barcelona
  4. Sant Quintí-Vilafranca-Barcelona
  5. Igualada a Barcelona per Vilafranca
  6. Pontons - Vilafranca - Barcelona
  7. e6 Vilafranca - Barcelona

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Monografies de l'Observatorio de la Movilidad Metropolitana

  L'Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) és una iniciativa d'anàlisi i reflexió de les Autoritats de Transport Públic (ATP) de les 27 àrees metropolitanes espanyoles principals, impulsat pels Ministeris de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

  També hi col·laboren la Direcció General de Trànsit (DGT), Renfe i altres institucions, com l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans (ATUC Mobilitat Sostenible), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), INECO, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) i TRANSyT (Centre de Recerca del Transport de la Universitat Politècnica de Madrid) que coordina des del seu inici les activitats de l'OMM.

  L'OMM publica un informe anual amb dades relatives a la mobilitat de les àrees metropolitanes participants, una sèrie ininterrompuda de 20 anys amb informació sobre demanda, distribució modal, oferta de transport públic, costos i finançament, bones pràctiques de mobilitat, accidentalitat urbana i, recentment, sobre mobilitat compartida.

  Des del 2022, i gràcies al Conveni amb el MITMA, s'han iniciat la sèrie Monografies OMM sobre actuacions en mobilitat sostenible que complementen l'Informe anual.

  Darrera actualització: 2024

  Veure
 • Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera

  L’Observatori de costos del transport de mercaderies continua sent un instrument d’anàlisi per a les empreses de transport i una referència per a la negociació entre els carregadors i els transportistes que, davant de les condicions del mercat, els faciliti l’enteniment en la formació de preus.

  Visita Web >

  Veure
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya

  L’Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya, elaborat per la Direcció General de Transports i Mobilitat ofereix al sector una visió global i al màxim objectiva possible de l’evolució dels costos del transport discrecional, procurant que sigui d’utilitat tant a les empreses i a les associacions sectorials com als potencials usuaris i clients.

  La progressiva desregulació del sector del transport i la desaparició de les tarifes obligades van induir, a diverses associacions d’empreses de transport discrecional de viatgers per carretera, a sol·licitar a l’Administració de la Generalitat l’elaboració d’un Observatori de costos que facilités informació clara i precisa de l’evolució dels costos d’explotació de les operacions del transport discrecional.

   

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Observatori dels costos del transport de mercaderies per ferrocaril

  Conèixer l’estructura de costos del transport ferroviari de mercaderies és un dels elements clau per afavorir el transport multimodal.

  És per això que CIMALSA ha volgut impulsar la 1a edició de l’Observatori, tot aprofitant el projecte transnacional TRAILS, amb la participació de socis catalans i occitans. No és, ni pretén ser, un referent de preus; és un treball teòric a partir d’unes determinades hipòtesis que es presenten en el mateix document.

  És per tant un document viu, que s’anirà actualitzant en funció de canvis substancials en les hipòtesis de treball o si apareixen nous elements a considerar.

   

  Visita Web >

   

  Veure
 • Observatori del Ferrocarril a Espanya

  Informe elaborat per la Fundación de Ferrocarriles Españoles en col·laboració amb el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que té y que tiene como misión fundamental recopilar y elaborar información precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados al efecto, que caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario. Integra los ámbitos relativos a la infraestructura, al transporte de viajeros y mercancías, los aspectos socioeconómicos y los aspectos medioambientales.

   

  Visita Web >

   

  Veure
 • Observatori de la Logística

  L’Observatori de la Logística parteix d’una iniciativa engegada l’any 2004 per CIMALSA i el Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, i que té el seu reflex en una bateria d’indicadors de competitivitat que tenen per objecte conèixer les demandes logístiques de les empreses i donar informació amb paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector. Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

  Veure
 • Recomenacions per l'impuls de la ciclologística en ciutats

  Document que presenta una síntesi dels principals elements a tenir en compte a l'hora de desenvolupar projectes de ciclologística a través de microhubs a les ciutats, amb exemples de bones pràctiques i recomanacions.

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Recopilació internacional de mesures en el transport públic per frenar la propagació de la COVID-19

  Recopilació d'algunes mesures que s'han pres al transport públic de tot el món des de l'inici de la pandèmia per frenar la propagació de la COVID-19.

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Relació entre l'evolució de la mobilitat i la vulnerabilitat territorial en el context de la pandèmia COVID-19

  L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha encarregat al Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat (GURB) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) portar a terme un estudi on s’analitza la relació entre la mobilitat de les persones i la vulnerabilitat social en el context de la pandèmia COVID-19.

  L’objectiu principal de l’estudi és valorar si les condicions de vida i de renda són factors determinants a l’hora de quantificar el nombre i l’origen dels desplaçaments en dia feiner. Ll’estudi ha analitzat els patrons en la reducció de la mobilitat en transport públic ferroviari a l'àrea de Barcelona durant el període d’emergència sanitària provocada per l’epidèmia COVID-19, tot comparant-la amb la mitjana de la mobilitat prèvia

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Relació entre mobilitat i renda de la població a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la ciutat de Barcelona en el context de l'epidèmia Covid19

  Relació entre mobilitat i renda en el context de Covid 19

  veure informe

  Relació entre mobilitat i renda de la població a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la ciutat de Barcelona en el context de l'epidèmia Covid19

  veure informe

   

  Veure
 • Roadmap per a la introducció dels robots d'última milla a Catalunya

  Aquest document exposa i analitza la situació actual dels vehicles autònoms per al repartiment de mercaderies, en concret la DUM. Tenint en compte les capacitats tecnològiques actuals, les tendències del món empresarial, les necessitats infraestructurals i els efectes socioeconòmics, aquest document proposa diferents eixos d’actuació per la incorporació dels robots mòbils (drons, droids...) a les ciutats.

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Seguiment de la demanda del transport públic al STI de Barcelona

  Seguiment mensual de la demanda de transport públic al Sistema Tarifari Integrat de làmbit de l'ATM Barcelona, detallada per mode i tipus de servei. Evolució de la demanda mensual respecte del mateix mes de l’any anterior, i en acumulat per a l’any en curs.

  Recull de les dades i els informes corresponents al seguiment de la demanda a l’àmbit de l’ATM Barcelona.

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Tarifes del sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit dels sistemes tarifaris integrats de Catalunya

  Anuncis de les tarifes que han de regir en el sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit dels diferents sistemes tarifaris integrats de Catalunya publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   

   

  Darrera actualització: 2024

  Veure