Publicacions - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Publicacions 

Navegació per categories

Cercar Restaurar

Publicador de continguts

Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera

L’Observatori de costos del transport de mercaderies continua sent un instrument d’anàlisi per a les empreses de transport i una referència per a la negociació entre els carregadors i els transportistes que, davant de les condicions del mercat, els faciliti l’enteniment en la formació de preus.

Visita Web >

Veure
Observatori de la Logística

L’Observatori de la Logística parteix d’una iniciativa engegada l’any 2004 per CIMALSA i el Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, i que té el seu reflex en una bateria d’indicadors de competitivitat que tenen per objecte conèixer les demandes logístiques de les empreses i donar informació amb paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector. Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

Visita Web >

 

Veure
Observatori dels costos del transport de mercaderies per ferrocaril

Conèixer l’estructura de costos del transport ferroviari de mercaderies és un dels elements clau per afavorir el transport multimodal.

És per això que CIMALSA ha volgut impulsar la 1a edició de l’Observatori, tot aprofitant el projecte transnacional TRAILS, amb la participació de socis catalans i occitans. No és, ni pretén ser, un referent de preus; és un treball teòric a partir d’unes determinades hipòtesis que es presenten en el mateix document.

És per tant un document viu, que s’anirà actualitzant en funció de canvis substancials en les hipòtesis de treball o si apareixen nous elements a considerar.

 

Visita Web >

 

Veure
Observatori del Ferrocarril a Espanya

Informe elaborat per la Fundación de Ferrocarriles Españoles en col·laboració amb el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que té y que tiene como misión fundamental recopilar y elaborar información precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados al efecto, que caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario. Integra los ámbitos relativos a la infraestructura, al transporte de viajeros y mercancías, los aspectos socioeconómicos y los aspectos medioambientales.

 

Visita Web >

 

Veure
Recomenacions per l'impuls de la ciclologística en ciutats

Document que presenta una síntesi dels principals elements a tenir en compte a l'hora de desenvolupar projectes de ciclologística a través de microhubs a les ciutats, amb exemples de bones pràctiques i recomanacions.

Darrera actualització: 2022

Veure
Recopilació internacional de mesures en el transport públic per frenar la propagació de la COVID-19

Recopilació d'algunes mesures que s'han pres al transport públic de tot el món des de l'inici de la pandèmia per frenar la propagació de la COVID-19.

Darrera actualització: 2020

Veure
Relació entre l'evolució de la mobilitat i la vulnerabilitat territorial en el context de la pandèmia COVID-19

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha encarregat al Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat (GURB) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) portar a terme un estudi on s’analitza la relació entre la mobilitat de les persones i la vulnerabilitat social en el context de la pandèmia COVID-19.

L’objectiu principal de l’estudi és valorar si les condicions de vida i de renda són factors determinants a l’hora de quantificar el nombre i l’origen dels desplaçaments en dia feiner. Ll’estudi ha analitzat els patrons en la reducció de la mobilitat en transport públic ferroviari a l'àrea de Barcelona durant el període d’emergència sanitària provocada per l’epidèmia COVID-19, tot comparant-la amb la mitjana de la mobilitat prèvia

Darrera actualització: 2021

Veure
Relació entre mobilitat i renda de la població a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la ciutat de Barcelona en el context de l'epidèmia Covid19

Relació entre mobilitat i renda en el context de Covid 19

veure informe

Relació entre mobilitat i renda de la població a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la ciutat de Barcelona en el context de l'epidèmia Covid19

veure informe

 

Veure
Seguiment de la demanda del transport públic al STI de Barcelona

Seguiment mensual de la demanda de transport públic al Sistema Tarifari Integrat de làmbit de l'ATM Barcelona, detallada per mode i tipus de servei. Evolució de la demanda mensual respecte del mateix mes de l’any anterior, i en acumulat per a l’any en curs.

Recull de les dades i els informes corresponents al seguiment de la demanda a l’àmbit de l’ATM Barcelona 

Darrera actualització: 2023

Veure
TransMet Xifres

Resum presentant les principals estadístiques de transport públic de viatgers en l'àmbit de sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona.

Publicat des de 1996 fins a l'actualitat.

Resum de les principals dades de la xarxa i de la utilització de l'transport públic en l'àmbit de l'ATM de Barcelona.

 

Visita Web TransMet Xifres >

 

Darrera actualització: 2021

Veure
Títols socials a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Actualització de l'“Estudi dels títols socials any 2007 a l’àmbit del Sistema tarifari integrat, Octubre 2018" per tal d'identificar els títols socials vigents en l’àmbit del Sistema tarifari integrat de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

Darrera actualització: 2017

Veure