Índex de satisfacció del client (ISC) del servei d'autobusos diürns de l'AMB - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Índex de satisfacció del client (ISC) del servei d'autobusos diürns de gestió indirecte l'AMB

Data de l' última actualització:19 de des. 2023

Les enquestes de satisfacció al client mesuren la valoració de les persones usuàries del servei. En aquest cas el índex (ISC) mesura la qualitat percebuda mitjançant la realització d'enquestes a les persones usuàries. El indicador reflecteix la valoració que fan aquestes persones sobre diferents aspectes dels serveis d'autobús diürn gestionats per l'AMB, ponderada per la importància que donen a cadascun dels aspectes avaluats.

Unitat: Puntuació

Freqüència: Anual

Àmbit: Regió Metropolitana de Barcelona

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts