EMTA Barometer of public transport in the European metropolitan areas - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
Nous models de mobilitat
European Metropolitan Transport Authorities (EMTA)
Espanya
STI Lleida
Estudis

Baròmetre EMTA del transport públic a les àrees metropolitanes europees

Darrera actualització: 2024


Informes anuals publicats per l'EMTA on es recullen i comparen dades relatives a l'oferta i demanda de transport públic de les àrees metropolitanes participants.

Selecciona l´any que vols consultar:

Baròmetre EMTA

Baròmetre EMTA

Baròmetre EMTA

Baròmetre EMTA

Baròmetre EMTA

Baròmetre EMTA

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Indicadors que pots trobar a l'OMC i que també apareixen al document

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts