Costos del transport discrecional de viatgers per carretera - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Costos del transport discrecional de viatgers per carretera

Data de l' última actualització:31 de des. 2022

Costos fixos i variables del transport discrecional de viatgers per carretera. Aquests inclouen els costos fixos de personal de conducció, amortització, despeses financeres, assegurances, fiscalitat i estructura. També els costos variables de combustible i lubricants, pneumàtics i manteniment i reparacions.

Unitat: Unitats

Freqüència: Anual

Actualització: 2022

Àmbit: Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

Document:

costos transport discrecional
Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts