Densitat de població - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Densitat de població

La densitat de població mesurada com el nombre d'habitants que viuen en un quilòmetre quadrat de superfície

Unitat: hab/km2

Freqüència: Anual

Àmbit: Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Exportar CSV
Descarrega jsonData

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat

 
Et pot interessar

Publicador de continguts